RÓLUNK

CÉGTÖRTÉNET

 • 2007AZ ALAPÍTÁSTÓL AZ ELSŐ SIKERES NAGYPROJEKTIG

  ECO-TEC Műszaki- Gazdasági Tanácsadó Kft.-t, hazai és nemzetközi tapasztalataira támaszkodva, Elekes Márton ( ✝ 2010.) okleveles közlekedésmérnök alapította 2007-ben.
  A cég megalapításának célja és fő profilja, az érdekvédelmi mérnöki szolgáltatás rendelkezésre bocsátása, műszaki tanácsadás, közbeszerzési tanácsadás, projekt előkészítés és lebonyolítás, terveztetés, műszaki ellenőrzés és műszaki szakértés.
 • 2009-2011

  2009-ben került sor az ECO-TEC Kft. első nagyberuházáson történő részvételére. A budapesti Margit híd, a főváros második állandó hídjaként 1872 és 1876 között épült, a II. világháborút követő helyreállítását követően egyszer került felújításra. Az ECO-TEC Kft. mérnök tanácsadóként és műszaki ellenőrként részt vett a 2009 -2011 között megvalósuló teljes rekonstrukcióban.
 • 2012-2014NÖVEKEDÉS

  2012-ben megváltozott a cég tulajdonosi köre, mely együtt járt egy új menedzsment felállításával, megtartva azonban az alapításkor kitűzött célokat.
  Az új menedzsment jól alkalmazkodott a Magyarországon elindított, ambiciózus infrastrukturális fejlesztési programok miatt kibővülő piac elvárásaihoz. Az ECO-TEC Kft. mérnöki szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseinek száma dinamikusan növekedett.
  A szervezeti struktúrát hozzá kellett igazítanunk az egyre komplexebb megbízásokhoz.
  • A szakembereinket szakmai ágazatokba csoportosítottuk
  • Az ágazatok munkáját elismert, nagy tapasztalatú ágazatigazgatók látják el
  • A szakterületek zavartalan működését és együttdolgozását központi szolgáltató csoportok biztosítják
  • A Társaság működését, pénzügyi stabilitását és a fejlődési stratégia gondozását az ügyvezetőkből és az ágazatigazgatókból álló vezetőség biztosítja.
 • 2015-2020 ERŐS PIACI POZÍCIÓ

  A cégvezetés felismerte a 2014-2020 évek közötti EU finanszírozási ciklusból adódó lehetőségeket.
  Az elmúlt fél évtized során az ECO-TEC Kft. szerződéses állománya az infrastrukturális és magasépítési fejlesztések valamennyi területén dinamikus növekedést mutatott, Társaságunk, a folyamatos igénynövekedést követve, mára közel 60 állandó munkatársat (és számos további szerződéses partnert) foglalkoztat.
  Az ECO-TEC Kft. a ciklus végére vezető pozíciót vívott ki magának a nagy léptékű állami infrastruktúra beruházások lebonyolítói és műszaki ellenőri piacán, valamint a magántőkéből megvalósuló, nagy kiterjedésű és környezetformáló ingatlanfejlesztések szakmai tanácsadói és műszaki irányítói piacán.

CÉLJAINK


Az egyre erősödő versenyben a stabilitásunk és fejlődésünk megőrizhetőségét a szakembereink megtartásával és folyamatos továbbképzésével, illetve a referenciáinkra épülő versenyképességünk erejével igyekszünk biztosítani.

ÉRTÉKEINK

MEGBÍZHATÓSÁG

Az ECO-TEC Kft. az elmúlt, több mint egy évtized során számos mérnöki létesítmény, egyedi műtárgy és kimagasló minőségű épület megvalósítását támogatta mérnöki munkával, a Társaság szakembereinek szakmai tapasztalatával, megbízásainak szerződés szerinti teljesítésével.

SOKOLDALÚSÁG

Beruházás támogató mérnöki munkát ma már csak széleskörű tapasztalatot szerzett, megfelelő végzettséggel és jogosultsággal rendelkező szakemberek láthatnak el, akik a mérnöki szolgáltatásokhoz szorosan kötődő gazdasági és jogi vonatkozások kezelésében is képesek bizonyítani megfelelő jártasságukat.
Megszerzett referenciáinkra támaszkodva, Társaságunk a legösszetettebb, szinte minden mérnöki szakterületre kiterjedő, komplex fejlesztések, beruházások előkészítésére, lebonyolítására és a kivitelezés felügyeletére képes szakembereket delegálni.

SZAKÉRTELEM

A mérnöki – műszaki munka ma már a fejlett számítástechnikára és a legbonyolultabb feladatokat is modellezni képes szoftverek használatára épülő, az optimális megoldás megtalálására törekvő, szakmai tevékenység.
A tanácsadó mérnök feladata a megvalósítási folyamat során a konfliktusok megelőzése, az elkerülhetetlen problémák megoldása, a lehetséges alternatívák felkutatása elemzése, és a költségek tervezett szinten tartása.
Tapasztalatainkat és szakértelmünket a megbízóink érdekeinek védelmébe állítva tudjuk hasznosítani és értékessé tenni.

TEVÉKENYSÉGEINK

 • tenderek előkészítése és lebonyolítása
 • kivitelezés műszaki ellenőrzése és lebonyolítása
 • tervellenőri szolgáltatások
 • költségellenőrzési, költségszakértési- és elemzési, árszakértési szolgáltatások
 • beruházásokat lezáró jogi, műszaki és pénzügyi jelentések készítése
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • megvalósítás jogi hátterének felülvizsgálata
 • beruházások pénzügyi modellezésének elkészítése
 • pénzügyi optimalizálásra vonatkozó javaslatok készítése
 • pénzügyi teljesítéseket alátámasztó ellenőrzések végrehajtása
 • ingatlanfejlesztési,- és hasznosítási tanácsadás

Ágazati szakosodás szerint a szolgáltatásokat különösen, de nem kizárólagosan a következő szakterületeken nyújtja az ECO-TEC Kft.

Kötöttpályás közlekedési infrastruktúra területén
 • helyi, városi és országos közforgalmú vasúti pályaépítés
 • távközlési-, adatátviteli- és hírközlési rendszerek
 • erősáramú távvezérlő rendszerek
 • biztosítóberendezési-, vasúti forgalmi-, közlekedést irányító- és vonatvezérlő rendszerek
Országos közúthálózat fejlesztés területén
 • útépítés
 • műtárgyépítés (közúti-, vasúti-, csomóponti műtárgyak és folyami hidak)
 • vízelvezetés, vízépítés
 • közműépítések
Városi közlekedés területén
 • villamos és trolibusz járművek beszerzése és ezek engedélyeztetése
 • járműbeszerzésekhez kapcsolódó technológiák (kocsiszínek berendezései)
Magasépítési területén
 • műemlékvédelmi épületek felújítása
 • kereskedelmi ingatlanok megvalósítása
 • energetikai projektek megvalósítása
 • speciális kutatási célú építmények megvalósítása

MINŐSÍTÉSEINK

Az ECO-TEC Kft. az ISO 9001, ISO 14001 és ISO 27001 rendszerszabványok előírásai alapján integrált minőségirányítási rendszert működtet.

Az ECO-TEC Kft. 2014-ben bevezetett Katonai Minőségirányítási Rendszere magában foglalja a NATO AQAP 2110:2016 követelmények kielégítésének összes szabályozását.

Ezen rendszerszabványokon túl a cég rendelkezik „MVM Paks II. Zrt. potenciális beszállító” és „NATO Beszállításra alkalmas” minősítéssel.